Zawarcie umowy na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej i aneksu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla prowadzących rodzinny dom dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 czerwca 2020

 

            W dniu 30 maja każdego roku w Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Jest to święto wszystkich tych, którzy stali się rodziną dla dzieci przyjmując je do swojego życia i domu, dając bezpieczeństwo i opiekę, której nie mogli zapewnić im rodzice biologiczni.     

 

            Powiat Sokołowski pomimo pandemii postanowił chociaż w sposób symboliczny wyrazić swoje uznanie dla rodziców zastępczych, którzy podjęli się tak trudnej misji i wypełniają ją z poświęceniem.

            W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego weszła w życie Uchwała Nr XV/106/2020 Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 000 złotych miesięcznie. Korzystając ze swoich uprawnień Rada Powiatu Sokołowskiego podjęła decyzję o podwyższeniu tego wynagrodzenia do wysokości nie niższej niż 2 600 złotych brutto miesięcznie.

            W związku z powyższym, w dniu 1 czerwca w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska podpisała aneks do umowy z Państwem Hanną i Andrzejem Stokowskimi na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, w zakresie zmiany wysokości przysługującego wynagrodzenia. Państwo Stokowscy od 1 września 2019 r. prowadzą rodzinny dom dziecka, w którym obecnie przebywa sześcioro dzieci, a docelowo    może w nim przebywać ośmioro dzieci.

            Tego dnia została również podpisana umowa na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej przez Państwa Justynę i Pawła Sawickich, którzy od stycznia 2017 r. pełnili funkcję niezawodowej rodziny zastępczej. Pod ich opieką pozostaje w chwili obecnej troje małych dzieci w wieku od 1 miesiąca do 1 roku.

            Starosta gratulowała podpisania aneksu Państwu Stokowskim i umowy Państwu Sawickim, życzyła sił i wytrwałości oraz dalszych sukcesów w pełnieniu przez Nich jakże ważnej misji, której się podjęli.

            W Powiecie Sokołowskim obecnie, poza wyżej wymienioną zawodową rodziną zastępczą i rodzinnym domem dziecka, funkcjonuje 41 rodzin zastępczych (26 rodzin spokrewnionych i 15 niezawodowych), w których wychowuje się 49 dzieci (33 w rodzinach spokrewnionych i 16 w niezawodowych).

            Zachęcamy mieszkańców Powiatu Sokołowskiego do tworzenia rodzin zastępczych dla dzieci, które takiego wsparcia potrzebują. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do biura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, gdzie otrzymają informacje i wsparcie w procesie kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Szanowni Rodzice Zastępczy,

            Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim Rodzicom Zastępczym, składamy podziękowania za zaangażowanie w wychowanie powierzonych dzieci i zapewnienie im spokojnego i szczęśliwego dzieciństwa. Dziękujemy za trud i poświęcenie, za troskliwą opiekę, którą Państwo zapewniacie każdego dnia swoim podopiecznym. Jednocześnie życzymy niespożytych sił, cierpliwości, zrozumienia, inspiracji i wytrwałości w pełnieniu swojej misji. Mamy nadzieję, że nie tylko od święta doświadczacie takiego dobra, jakie sami okazujecie każdego dnia dzieciom powierzonym Waszej pieczy.

            Niech uśmiech i zaufanie dziecka dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w wypełnianiu tej ważnej roli.

            Nie zapominamy też o dzieciach, które świętowały Dzień Dziecka. Życzymy Wam jak najwięcej miłości i szczęścia, które pozwolą zapomnieć o tych nie najlepszych momentach  i szczerze cieszyć się beztroską dziecięcych lat. Spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku

Starosta Sokołowski Elżbieta Sadowska wraz z Zarządem Powiatu

Przewodniczący Rady Jacek Odziemczyk wraz z Radą Powiatu

Dyrektor PCPR Katarzyna Surowska wraz z Pracownikami

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-02
Data publikacji:2020-06-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:1452