Powiat Sokołowski realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 września 2020

Powiat Sokołowski realizuje projekt

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest wsparcie zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez:

a)    zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i programowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością;

b)    zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią ( w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek  rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych)

 

Wartość projektu ogółem:  91 900,00 zł w tym:

- ze środków europejskich: 76 854,93 zł (84,28% dofinansowania)

- ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 14 335,07 zł (15,72% dofinansowania)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Projekt

    Projekt

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-15
Data publikacji:2020-09-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:2056