Apel o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 sierpnia 2021

Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby
lub niepemosprawności wymagają pomocy w fonnie usług świadczonych przez całą dobę.
Działalnością taką zajmują się:
• domy pomocy społecznej (DPS),
• placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.
Decyzja o zamieszkaniu w DPS-ie lub placówce nie jest łatwa, zarówno dla osoby
zainteresowanej, jak i jej rodziny. Zawsze wiąże się z wieloma wątpliwościami, rozterkami,
pytaniami i często towarzyszy jej lęk o przyszłość. Właśnie dlatego ważne jest, aby została
ona podjęta w pełni odpowiedzialnie, w trosce o zapewnienie osobie bliskiej godnych,
bezpiecznych warunków życia.
Domy pomocy społecznej oraz placówki całodobowej opieki mogą działać
po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Jest ono potwierdzeniem, że spełniają standard określony
w przepisach prawa i podlegają kontroli ze strony służb wojewody. DPS-y oraz placówki
zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku, funkcjonujące na podstawie zezwolenia, wpisane są do odpowiednich
rejestrów.
Niestety na rynku usług opiekU11.czych istnieją także placówki, które działają
bez wymaganego prawem zezwolenia. Na tę kwestię chciałbym zwrócić Państwa szczególną
uwagę. Placówki te często ze względu na niższy koszt pobytu oferują usługi na minimalnym
poziomie, nie gwarantują odpowiedniej kadry, a tym samym nie zapewniają pełnego
bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom. Bardzo często mieszczą się w budynkach,
które nie są przystosowane do świadczenia usług opiekuńczych przez całą dobę, np. występują
w nich bariery architektoniczne.
W związku z tym, w trosce o zdrowie i życie osób wymagających wsparcia, apeluję
do Państwa o odpowiedzialny wybór. Nie umieszczajmy swoich bliskich w placówce
działającej bez zezwolenia!

                                                                                         Konstanty Radziwił

                                                                                     Wojewoda Mazowiecki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-18
Data publikacji:2021-08-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:318