Powiatowa Społeczna Rada ds. osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Powiatowej Społecznej Rady określa art. 44 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r. Nr 62 poz. 560) .

Do zakresu działania rady należy m.in.

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

  1. opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. ocena realizacji programów,
  3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie sokołowskim powołany został Zarządzeniem Nr 64/2015 Starosty Sokołowskiego z dnia 31 grudnia 2015r. i Zarządzeniem Nr 57/2017 Starosty Sokołowskiego z dnia 27 listopada 2017r.:

1. Pani Sylwia Kamińska - Przewodnicząca
2. Pani Katarzyna Anusiewicz - Członek
3. Pani Małgorzata Gogół - Członek
4. Pan Waldemar Prokopczuk - Członek
5. Pani Beata Rybińska - Członek.

Kadencja rady trwa 4 lata ( lata 2016-2019)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-08
Data publikacji:2019-12-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:207