Powiatowa Społeczna Rada ds. osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zadania Powiatowej Społecznej Rady określa art. 44 b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62 poz. 560).

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1)      inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw;

2)      opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3)      ocena realizacji programów;

4)      opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z pięciu osób, powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu sokołowskiego. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwa cztery lata.      

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sokołowskim na kadencję w latach 2020 – 2023, została powołana Zarządzeniem nr 11/2020 Starosty Sokołowskiego z dnia 12 lutego 2020 r.           

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:

1. Pani Beata Biernat 
2. Pani Beata Bocian - Waszkiewicz 
3. Pani Eugenia Gogół 
4. Pani Urszula Krzymowska
5. Pani Urszula Lusińska

 

Zarządzenie Starosty w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sokołowskim

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-08
Data publikacji:2019-12-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3637