Orzeczenia przed 16 rokiem życia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia.

 

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

 

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:
1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,

2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku,

3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

 

Niepełnosprawność u dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do 16 roku życia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-14
Data publikacji:2019-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2994