Druki wniosków 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obowiązujące wzory Wniosków i załączników pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2022r.

WNIOSKI:
 

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar A, Zadanie nr 1 -  pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar A, Zadanie nr 2 lub 3 - pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar A, Zadanie nr 4 – pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar B, Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 -  pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar B, Zadanie nr 2 – pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar B, Zadanie nr 5 – pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 1 – pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 2 – pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 3 – pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 4 – pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 5 – pobierz

¨     WNIOSEK MODUŁ I, Obszar D -  pobierz

ZAŁĄCZNIKI MODUŁ I:

¨      oświadczenia -  pobierz

¨      oświadczenie (dotyczy Obszaru C) -  pobierz

¨      zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar A, Zadanie 1 i 2) – pobierz

¨      zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar A, Zadanie 4, Obszar B, Zad.4) – pobierz

¨      zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar B, Zadanie 1: ruch) – pobierz

¨      zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar B, Zadanie 1: wzrok) – pobierz

¨      zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar B, Zadanie 3) – pobierz

¨      zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar C, Zadanie 1) – pobierz

¨      zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar C, Zadanie 3 i 4) – pobierz

¨      zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar C, Zadanie 5) – pobierz

¨      oświadczenie pełnomocnika – pobierz

¨      Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych – pobierz

¨      prośba o przywrócenie terminu - pobierz

 

Wytyczne PFRON – załączniki do C3 i C4

W Obszarze C3 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni:

¨       Oferta wykonania protezy Wzór nr 9-C3_O – pobierz doc.  pobierz pdf

Do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy:

¨      Specyfikacja i kosztorys wykonanej protezy Wzór 11-C3_K - pobierz doc.  pobierz pdf

 

W Obszarze C4 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni:

¨      Oferta wykonania naprawy protezy Wzór nr 10-C4_O – pobierz doc.  pobierz pdf

 Do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy:

¨      Specyfikacja i kosztorys wykonanej naprawy protezy 12-C4_K -  pobierz doc.  pobierz pdf


Dokumenty powinny być wypełnione w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

WNIOSEK MODUŁ II (studenci) pobierz

ZAŁĄCZNIKI Moduł II:

¨      oświadczenia - pobierz

¨       zaświadczenie z uczelni - pobierz

¨      oświadczenie pełnomocnika - pobierz

¨      Zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy - pobierz

¨      Zaświadczenie o ukończeniu semestru - pobierz

¨      Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz

¨      prośba o przywrócenie terminu - pobierz

 

W przypadku gdy wniosek wypełniamy elektronicznie na platformie Systemu Obsługi Wsparcia SOW, załączniki należy pobrać, wypełnić i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Powyższe usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczenia udzielonej pomocy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-14
Data publikacji:2019-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5273