Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanych w 2024r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16 stycznia 2024

PFRON

Powiat Sokołowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków i wystąpień dotyczących uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Realizatorem Programu dla obszarów B, C, D, F i G jest samorząd powiatowy tj. Powiat Sokołowski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23.

 

Realizatorem programu w przypadku obszaru A i E  jest Odział Mazowiecki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

 Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc
w ramach:

1)       obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)      obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)      obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4)      obszaru D – likwidacja barier transportowych;

5)      obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6)      obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7)      obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

 

1)      obszar A – do 197.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2)      obszar B – do 176.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)      obszar C – do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4)      obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)           144.000,00 zł dla samochodó0w osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)          117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
9-cio miejscowymi,

c)           351.500,00 zł dla autobusów;

5)    obszar E – do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6)      obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

W  przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Projektodawcy zainteresowani uczestnictwem w programie mogą składać projekty dotyczące obszarów B, C, D, F i G  w terminie do dnia 20 lutego 2024 roku. Dokumenty (z dopiskiem: Dotyczy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”) można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiat Sokołowski, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane są bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON,
  al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się
pod linkiem : https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

 

Informacji na temat przygotowania projektów/wniosków w ramach programu udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim,
ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski tel/fax 25 787 22 02.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-16
Data publikacji:2024-01-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Kiryluk
Liczba odwiedzin:154